Per a grups grans, Mas Vidal ofereix la possibilitat de llogar els diferents allotjaments de forma conjunta.

Can Menosa disposa d'un ampli menjador de 24 persones per poder aplegar els grups allotjats.